cyn-gofrestru ar gyfer cyfrif
ENNILL!
Cyn-gofrestru a gallech ennill diwrnod sba am ddau yn y Vale cyrchfan.

CYFLENWR YNNI DISGLAIR NEWYDD CYMRU

Ein bwriad ni yw cynnig prisiau cystadleuol, ynni glanach, a gwasanaeth gwych wrth gyfrannu at helpu cymunedau lleol.

Gwyliwch y fideo
Un Ynni Cymru yw cwmni ynni newydd Cymru. Bydd yn lansio yn gynnar yn 2018 a byddwn yn cynnig trydan a nwy i gartrefi yng Nghymru a ledled y DU.

Cofrestrwch ymlaen llaw i fod yn gwsmer a chewch fod yn un o’r bobl gyntaf i fanteisio ar ein tariffau cyflwyniadol.

COFRESTRWCH YMLAEN LLAW I GAEL RHAGOR O WYBODAETH!
Os byddwch yn cofrestru cyn 20 Ragfyr, cewch hefyd eich cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill 2 docyn i ddiwrnod yn y sba yng Ngwesty’r Vale Resort, Hensol.
2017 Sba'r Flwyddyn yng Ngwobrau Teithio'r Byd yn ddiweddar.

Peidiwch â cholli cyfle!

Pam ein dewis ni fel cyflenwr ynni?

Mae pobl Cymru yn gwario mwy na £1.4 biliwn ar filiau ynni bob blwyddyn.

O’r tua 40 o gyflenwyr ynni yn y DU sy’n cyflenwi trydan a nwy, Un Ynni Cymru yw’r unig gwmni sydd wedi’i leoli yng Nghymru ac sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr yng Nghymru.

Rydym ni eisiau i’r arian yr ydych chi’n ei wario ar nwy a thrydan aros yma yng Nghymru ac iddo fod o fudd i bobl a chymunedau lleol.
RHAGOR O WYBODAETH AMDANOM NI
DEWISWCH UN YNNI CYMRU AR GYFER:
Tariffau cystadleuol
Gwasanaeth cwsmeriaid gwych gan ein canolfan cyswllt cwsmeriaid cyfeillgar yng Nghymru
Creu swyddi yng Nghymru
Cefnogi ynni adnewyddadwy a thechnolegau arloesol
Cymorth i gymunedau yng Nghymru

GWYLIWCH EIN FIDEO

Gadewch i’n sylfaenwyr Jude a Jon ddweud mwy wrthych am Un Ynni Cymru a pham yr ydym o’r farn mai ni yw’r cyflenwr ynni gorau ar gyfer pobl Cymru.


AMDANOM NI
EIN BWRIAD YW BOD Y PRIF GWMNI YNNI YNG NGHYMRU,GAN GYNNIG DEWIS AMGEN GWIRIONEDDOL YNG NGHYMRU I’R CYFLENWYR YNNI MAWR.
EIN TARIFFAU
NEWYDDION UN YNNI CYMRU
Loading
Loading
COFRESTRWCH YMLAEN LLAW I FOD YN GWSMER
Beth am fod ymhlith y cyntaf i fanteisio ar ein tariffau cyflwyniadol? Cofrestrwch ymlaen llaw heddiw (heb unrhyw rwymedigaeth) i gael eich cynnwys ar y rhestr a chefnogi eich cyflenwr lleol.
Cofrestrwch Ymlaen llaw Heddiw
BYDDWCH YN AELOD CYSWLLT
A ydych chi’n gwybod am sefydliad yng Nghymru sy’n chwilio am ffynhonnell hirdymor o incwm? Gallai ein Cynllun Aelodau Cyswllt Cymunedol fod yn rhan o’r ateb.
Cynllun Aelodau Cyswllt Cymunedol