Un Ynni Cymru |
15172
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15172,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

UN YNNI CYMRU

Sicrhewch mai eich cwmni chi yw One Wales Energy-Un Ynni Cymru, trwy fod yn berchen ar gyfranddaliadau yn y fenter gyffrous newydd hon yng Nghymru. Mae oddeutu £1.4 biliwn yn cael ei wario ar ynni ar gyfer ein cartrefi yng Nghymru bob blwyddyn ac mae’r rhan fwyaf o’r arian hwnnw yn gadael y wlad. Rydym ni eisiau cadw cymaint â phosibl ohono yng Nghymru.

 

Dyma eich cyfle chi i fod yn rhan o fath newydd o gwmni cyflenwi ynni a fydd, yn ogystal â chynnig tariffau cystadleuol, yn rhannu ei elw â phobl Cymru ac yn cefnogi economi Cymru hefyd!

Rydym ni’n gobeithio y byddwch yn falch o’n cefnogi.

YMUNWCH Â’R DORF

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am ein cyllid torfol, lle y gallwch ymuno â’n cymuned o fuddsoddwyr sy’n tyfu drwy brynu cyfranddaliadau yn One Wales Energy – Un Ynni Cymru (isafswm tanysgrifio £500).

BOD YN GWSMER

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am ein prisiau a sut i symud eich cyfrif atom ni, cliciwch yma i gofrestru eich manylion cyswllt a byddwn yn cysylltu â chi pan fydd ein tariffau ar gael.

RHAI O RESYMAU DROS DDEWIS UN CYMRU YNNI

Tariffau Cystadleuol

Gall cwsmeriaid newid atom ni ac arbed arian. Byddwn bob tro yn rhatach na thariffau amrywiol safonol y ‘6 mawr’.

Swyddi Ac Elw Lleol

Byddwn yn cadw swyddi ac elw yng Nghymru, a phan fyddwch chi’n ein ffonio, byddwch yn siarad â’r staff cyfeillgar yn ein canolfan gyswllt yma yng Nghymru.

Manteision Cymunedol

Gall grwpiau cymunedol (CRhA yr ysgol, clybiau chwaraeon, canolfannau cymunedol, cymdeithasau lleol a mwy) ymuno â’n Cynllun Cysylltu Cymunedol, ac elwa o’r cronfeydd rydym yn cadw er mwyn gellir dosbarthu ein polisïau cymdeithasol.

Ynni Glanach

Ein cynllun hirdymor yw prynu ynni adnewyddadwy a gynhyrchir yng Nghymru, gan gynnig cyflenwad sy’n fwy gwyrdd yn amgylcheddol ac sydd o gymorth i sicrwydd hirdymor ynni.